مهلت وزارتخانه‌ها تا پایان شهریور برای واگذاری اراضی به شرکت ملی بازآفرینی شهری
bafte.farsoudeh3
۱۳۹۷/۰۵/۲۳
مهلت وزارتخانه‌ها تا پایان شهریور برای واگذاری اراضی به شرکت ملی بازآفرینی شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استقبال مردم برای مشارکت در برنامه ملی بازآفرینی شهری، گفت:رئیس‌جمهوری تا پایان شهریور به وزارتخانه‌ها فرصت داده‌اند تا اراضی خود را در اختیار شرکت ملی بازآفرینی ش متن کامل