تهیه دو بسته تشویقی برای انبوه‌سازان در حوزه بازآفرینی شهری
ezadi.sakhtyab
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تهیه دو بسته تشویقی برای انبوه‌سازان در حوزه بازآفرینی شهری
معاون وزیر راه و شهرسازی از تهیه دو بسته تشویقی برای انبوه‌سازان در حوزه فعالیت‌های بازآفرینی شهری از سوی وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: ما باید در این فرآیند نقش محوری را به توسعه‌گران داده و خود متن کامل