تشریح ۳ عامل بهره‌وری پایین در بخش مسکن/ مصرف بالای انرژی، طول عمر پایین ساختمان‌ها و طولانی بودن دوره ساخت
45375
۱۳۹۶/۰۵/۰۲
تشریح ۳ عامل بهره‌وری پایین در بخش مسکن/ مصرف بالای انرژی، طول عمر پایین ساختمان‌ها و طولانی بودن دوره ساخت
مصرف بالای انرژی در بخش مسکن و ساختمان، طول عمر پایین ساختمان‌ها و طول دوره ساخت نسبتا طولانی در ایران ۳ عامل بهره‌وری پایین در بخش مسکن از سوی معاونت مسکن و ساختمان به عنوان یکی از مسائل بنیادین مسکن متن کامل