کم‌کاری سه نهاد مسوول کنترل و نظارت بر ساخت‌و‌ساز
construction
۱۳۹۵/۰۹/۱۶
کم‌کاری سه نهاد مسوول کنترل و نظارت بر ساخت‌و‌ساز
کم‌کاری سه نهاد مسوول کنترل و نظارت بر ساخت‌و‌ساز بابت اجرای مقررات «بیمه ساخت و گارانتی فروش آپارتمان‌های نوساز» باعث شده خریداران واحدهای «کلید نخورده»، هنگام ورود به ساختمان با یکسری «هزینه پنهان» متن کامل