شرط شارژ قدرت خرید مسکن
house.vam.2
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه برای تامین مالی مسکن
تغییر سیاست‌های دولت یازدهم در بازار سرمایه به منظور تامین مالی مسکن در چهار محور انتشار اوراق رهنی، راه‌اندازی صندوق‌های املاک‌ومستغلات، راه‌اندازی صندوق‌های زمین‌و‌ساختمان و انتشار اوراق صکوک، تشریح متن کامل
imagemaskan
۱۳۹۵/۰۹/۲۰
تنوع حساب امانی مسکن
تامین مالی مسکن و فعالیت‌های مرتبط با آن همواره یکی از حوزه‌های پر چالش این بازار در کشور محسوب شده که به ابزارها و نهادهای کاربردی جدید نیازمند است؛ ابزارهایی که انواع معاملات مرتبط با املاک و مستغ متن کامل