باید متولی تامین مسکن کارگران را مشخص کنیم
maskan.mehr11.
۱۳۹۸/۰۷/۰۷
گران شدن ساخت مسکن برای کارگران توسط انبوه‌سازان
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است: اگر ساخت و ساز مسکن را به تعاونی‌های مسکن کارگران بسپاریم در خانه‌دار شدن کارگران موثرتر است تا اینکه دست انبوه ساز بدهیم که فرایندش طولانی و قیمتش متن کامل