کنفرانس نوآوری درتجارت وتکنولوژی فولاد۱۲مهرماه امسال برگزارمی‌شود
Presentation
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
کنفرانس نوآوری درتجارت وتکنولوژی فولاد۱۲مهرماه امسال برگزارمی‌شود
به گزارش ساخت یاب، استیل پرایس در راستای تامین دانش روز متخصصان فولاد و مواد اولیه دومین کنفرانس خود را با موضوع نوآوری در تجارت و تکنولوژی فولاد و مواد اولیه در تاریخ ۱۲ مهرماه ۹۶ با حضور شرکت های تو متن کامل