مسیر معاملات ملک با تغییر وضعیت «ریسک غیراقتصادی»
06bl_housing_new_e_1608564g
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
مسیر معاملات ملک با تغییر وضعیت «ریسک غیراقتصادی»
اتفاقاتی که در بازار مسکن ۹۹ رخ داد در طول سه دهه اخیر بی‌سابقه بود. ظاهر «جهش قیمت ملک» در سال گذشته شبیه رخداد سال ۸۶ است؛ اما دو تفاوت در نبض قیمت و معاملات مسکن پارسال وجود دارد که بیانگر رکوردزنی متن کامل
maskan....11
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
ماموریت اضطراری سیاست‌گذار بخش مسکن چیست؟
واسطه‌های ملکی با شرکت در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» که با موضوع «بازار مسکن در سال ۱۴۰۰» انجام شد، برداشت خود را از «آینده قیمت آپارتمان در پایتخت» اعلام کردند. در این نظرسنجی، عوامل فروش ملک در تهران جو متن کامل