افزایش نرخ جریمه ۹۹ تخلفات ساختمانی
building.11.
۱۳۹۹/۰۳/۲۶
افزایش نرخ جریمه ۹۹ تخلفات ساختمانی
نرخ جریمه تخلفات ساختمانی در تهران برای اعمال در پرونده‌های سال ۹۹ به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد. جزئیات فرمول طراحی‌شده توسط شهرداری نشان می‌دهد جریمه تخلف ساخت‌و‌ساز ۱۰۲ درصد نسبت به پارسال افزایش پید متن کامل
building.11.
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۱۳ خلاف بسازوبفروش‌ها مجاز شد
شهرداران ۲۲ منطقه تهران با تصویب شورای شهر اجازه پیدا کردند برای «رسمیت بخشیدن به ۱۳ نوع تخلف ریزودرشت بساز و بفروش‌ها» توافق مالی کنند. مصوبه جدید برای اولین بار «بازار رسمی خرید و فروش مجوز تخلف ساخ متن کامل
tehran.shahr.3
۱۳۹۸/۰۳/۲۷
خطر تشدید تخلفات ساختمانی در پایتخت
وابستگی ۵۰ درصدی تامین منابع اداره شهر تهران در سال جاری از یکسو و احتمال کاهش حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش چندبرابری نهاده‌های تولید از سوی دیگر، خطر تشدید تخلفات ساختم متن کامل