نتایج حاصل از جستجو

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

az-mahali-848x480
021-77080511

شرکت مهندسین مشاور پی اب کاو دارای گرید یک وزارت راه و شهرسازی -انجام تمامی تست های ازمایشگاهی و صحرایی خاک -انجام حفاری (گمانه ) های ماشینی و دستی -طراحی و اجرای انواع سیستم های پایدار سازی گود و طرا