کاهش هزینه امتیاز تسهیلات مسکن برای متقاضیان
house.vam.2
۱۳۹۷/۰۸/۱۴
کاهش هزینه امتیاز تسهیلات مسکن برای متقاضیان
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از کاهش هزینه امتیاز دریافت تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن خبر داد و گفت: موجودی و مانده حساب ممتاز بانک مسکن از ابتدای امسال افزایش یافته است؛ این حساب پشتوانه صدور اور متن کامل
139412150935075673223
۱۳۹۶/۰۱/۳۱
چراغ سبز وام مسکن
تنزل قیمت اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات بدون سپرده مسکن به کمتر از ۷۱ هزار تومان، یک فرصت طلایی برای سه گروه از متقاضیان مصرفی مسکن فراهم کرده است تا بتوانند با پرداخت هزینه کمتری از سقف وام خرید مسکن ب متن کامل