وام ۲۰ میلیون تومانی برای کیفی سازی مسکن روستایی
village&sakhtyab
۱۳۹۶/۰۷/۲۹
وام ۲۰ میلیون تومانی برای کیفی سازی مسکن روستایی
سرپرست معاونت بازسازی و مسکن روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در روز ملی روستا گفت: بنیاد مسکن استان تهران برای نوسازی واحدهایی که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند ۲۰ میلیون تومان متن کامل