کارنامه مردودی سیاست‌گذار در تحقق ۴ هدف کلیدی مرتبط با عرضه مسکن ارزان
house.sakhtyab.com5
۱۴۰۰/۰۱/۲۶
کارنامه مردودی سیاست‌گذار در تحقق ۴ هدف کلیدی مرتبط با عرضه مسکن ارزان
گزارش رسمی درباره عملکرد سیاستی دولت در بخش مسکن، از مردودی سیاست‌گذار در تحقق ۴ هدف کلیدی مرتبط با عرضه مسکن ارزان حکایت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آنچه قرار بود در «بافت‌های فرسوده، بازار اج متن کامل
bank.maskan....3.
۱۳۹۸/۰۲/۲۵
بسته پیشنهادی افزایش وام مسکن در انتظار تایید شورای پول و اعتبار
بانک مسکن در پیشنهادی که احتمالاً تا اواخر فصل بهار نهایی می‌شود، بسته‌ای را ارائه کرده که یکی از موارد آن پرداخت تسهیلات بر مبنای توانایی اقساط دهنده است و در انتظار تأیید شورای پول و اعتبار قرار دار متن کامل