پرداخت تسهیلات ۱۱۰ میلیونی به سازندگان بافت فرسوده بدون سپرده
baftefarsoudeh4
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
پرداخت تسهیلات ۱۱۰ میلیونی به سازندگان بافت فرسوده بدون سپرده
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۱۰ میلیونی به سازندگان بافت فرسوده گفت:ظرفیت ساخت ۷۰هزار واحد از سهمیه سالانه ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تعیین تکلیف شده است. متن کامل