افزایش ۴ درصدی مستاجرها طی پنج سال
house-market9
۱۳۹۷/۰۵/۱۴
چتر مالیاتی برای مستاجرها و خریداران تا پیش از اتمام تابستان باز می‌شود؟
چهار اهرم مالیاتی ارائه شده از سوی متولی مسکن برای تنظیم بازار زمین، مسکن و اجاره درحالی هم‌اکنون در پیچ وخم تصویب قرار گرفته است که انتظار می‌رفت در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون وقت‌کشی، برای رفع الت متن کامل
پیام پیش‌قیمت به بازار مسکن
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ اخبار مسکن
سطح پاییزی «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در تهران، اندازه‌گیری شد. میانگین «پیش‌ قیمت» مسکن در ۹ منطقه شاخص پایتخت، حاوی سه پیام به اضلاع اصلی بازار معاملات ملک است و نشان می‌دهد هم‌اکنون امکان دریافت متن کامل
قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده است
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ اخبار مسکن
این کارشناس مسکن درباره علت کاهش ۱۱ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل گفت: این‌که چرا حجم معاملات افزایش جدی پیدا نمی‌کند به ضعف سیاست‌های تقویت طرف تقاضای مسکن بر متن کامل