غفلت دولت در تنظیم بازار اجاره
akhondi-rohani
۱۳۹۷/۰۵/۰۱
دولت و مجلس برای کنترل بازار ملک تصمیم گرفتند
دولت و مجلس، همزمان برای کنترل قیمت مسکن و مهار اجاره‌بها، نسخه‌های جداگانه‌ای طراحی کردند. طرح «اخذ مالیات از عایدی املاک» در مرحله جمع‌آوری امضای نمایندگان برای تصویب فوری قرار گرفته و لایحه «اجبار متن کامل