چشم‌انداز بازار زمین و املاک کلنگی در پایتخت
house.sakhtyab.com6
۱۳۹۷/۱۰/۲۶
چشم‌انداز بازار زمین و املاک کلنگی در پایتخت
چشم‌انداز بازار زمین- املاک کلنگی- در پایتخت را می‌توان در قالب دو سناریو ترسیم کرد. سازنده‌ها در تهران اگر چه طی هفته‌های اخیر نشانه‌های خفیف از آرام شدن التهاب قیمت زمین را دریافت کرده‌اند، اما همچن متن کامل