مسیر معاملات ملک با تغییر وضعیت «ریسک غیراقتصادی»
06bl_housing_new_e_1608564g
۱۴۰۰/۰۱/۱۶
مسیر معاملات ملک با تغییر وضعیت «ریسک غیراقتصادی»
اتفاقاتی که در بازار مسکن ۹۹ رخ داد در طول سه دهه اخیر بی‌سابقه بود. ظاهر «جهش قیمت ملک» در سال گذشته شبیه رخداد سال ۸۶ است؛ اما دو تفاوت در نبض قیمت و معاملات مسکن پارسال وجود دارد که بیانگر رکوردزنی متن کامل
mortgage-maskan..1
۱۳۹۹/۱۲/۱۱
امکان مهار جهش قیمت ملک از دو مسیر اصلی و یک مسیر مکمل
خیز دوباره تورم مسکن در تهران یک معمای بزرگ در بازار ملک به‌وجود آورده است؛ «چرا فاز پساجهش دوام نیاورد؟» بررسی‌ها نشان می‌دهد بهمن‌ماه امسال بازیگر ۵/ ۲ ساله معاملات ملک – خریدارانی که از سال ۹ متن کامل
housing-research
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
آیا تورم منفی به بازار مسکن سایر شهرها رسیده‌است؟
حجم معاملات خرید مسکن در کل شهرهای کشور تا حد کم‌سابقه۹ هزار واحد در ماه افت کرد. شهریور امسال کمتر از ۱۰ هزار واحد در بازار کشوری معاملات مسکن‌ فروش رفت. این حجم معامله ملکی در کشور، حتی از یک ماه فر متن کامل