undermiddle500
آنچه نرخ ارز با بازار مسکن کرد؟
house.building.2
۱۳۹۷/۰۸/۲۶
کدام گروه از خانه‌ها بیشتر گران شده‌اند؟
آپارتمان‌های ریزمتراژ در تهران، با بیشترین رشد قیمت مواجه شدند. روند تغییر قیمت مسکن در سه گروه‌ متراژی از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد واحدهای ۴۰ تا ۶۰ مترمربع که انتخاب اصلی خانه‌اولی‌ها و در متن کامل
ronagh.maskan
۱۳۹۵/۰۹/۰۶
بازار معاملات مسکن در مسیر رشد به سمت فاز رونق
بازار معاملات مسکن در دومین ماه پاییز تحت تاثیر دو فاکتور، چرخش کرد و مجددا در مسیر رشد به سمت فاز رونق قرار گرفت. آخرین داده‌های سامانه رهگیری معاملات مسکن از وضعیت بازار املاک تهران که مربوط به ماه متن کامل