تولید فولاد به ۱۸ میلیون تن نزدیک شد/ رتبه چهاردهم همچنان متعلق به ایران
foulad.sakht
۱۳۹۶/۰۳/۱۳
تولید فولاد به ۱۸ میلیون تن نزدیک شد/ رتبه چهاردهم همچنان متعلق به ایران
انجمن جهانی فولاد، ایران را چهاردهمین کشور تولید‌کننده فولاد جهان معرفی کرد. ایران با افزایش تولید از ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزارتن فولاد در سال ۲۰۱۵ به ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال ۲۰۱۶، توانست جایگاه خود متن کامل