رئیس‌‌جمهور درباره عملکرد دولت در مسکن چه گفت؟
akhondi-rohani
۱۳۹۹/۰۴/۲۷
رئیس‌‌جمهور درباره عملکرد دولت در مسکن چه گفت؟
سخنانی که رئیس‌جمهور حدود دو هفته پیش (۱۸ تیر ماه) درباره عملکرد دولت در بخش مسکن مطرح کرده بود با دو برداشت (تعبیر) همراه شد. برداشت اول این بود که حسن روحانی براساس عبارتی که تحت عنوان «اعتراف می‌کن متن کامل
hasanrohani
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تاکید روحانی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه های مسئول در بخش مسکن
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش هماهنگی و تمرکز میان دستگاه های مسئول در بخش مسکن، گفت: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزایش رفاه، آسایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه برای مردم، ارائه خدمات ر متن کامل