تهیه و تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی ملی/ اهم اقدامات دولت یازدهم در حوزه ساماندهی به اراضی دولتی و تامین مسکن اقشار ویژه
1425
۱۳۹۶/۰۳/۱۳
تهیه و تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی ملی/ اهم اقدامات دولت یازدهم در حوزه ساماندهی به اراضی دولتی و تامین مسکن اقشار ویژه
ساماندهی به اراضی ملی و دولتی با تهیه و تدوین طرح جامع حفاظت از اراضی ملی و تشکیل یگان حفاظت در تمامی استان‌ها بخشی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در بخش ساماندهی به اراضی ملی تحت‌مسئولیت سازمان ملی ز متن کامل