جزئیات تسهیلات رهن؛ کدام مستاجرها مشمول می‌شوند؟
maskan...2
۱۳۹۹/۰۲/۱۲
تجربه سوم دولت برای میانجیگری در بازار اجاره مسکن
تجویز ضدویروسی دولت برای حل مشکل مستاجرها، در راه بررسی ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گرفت. متولی بخش مسکن طرحی برای تصویب در ستاد ضدکرونا تهیه کرده است که براساس آن اختیار تمدید اجاره‌نامه‌های سال ۹۸ متن کامل