جزئیات ساخت ۳ شهر جدید در تهران و سواحل جنوب ایران