نتایج حاصل از جستجو

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

گچ عاج ، دیواره های پیش ساخته و گچ ممتاز
05137138003-5

شرکت گچ خراسان در اوایل دهه ۱۳۳۰ خورشیدی بنیان گذار شرکت گچ خراسان حاج سید باقر اورعی میرزمانی با هدف تولید و عرضه گچ ساختمانی در خراسان، به تحقیق و تفحص راجع به منابع و معادن سنگ گچ در نقاط مختلف این