شکل جدید رانت های ساختمانی در پایتخت
tehran-city3
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شکل جدید رانت های ساختمانی در پایتخت
ناتوانی در تحقق یک وعده دیگر در تهران، فرآیند «پیچیده» صدور پروانه ساختمانی را که قرار بود ساده و روان شود، «پیچیده‌تر» کرد. نتایج یک تحقیق درباره «آشفته‌بازار مجوزهای ساختمانی» در شورای شهر نشان می‌د متن کامل