نتایج حاصل از جستجو

در حال حاضر تعداد 1 آگهی مطابق با درخواست شما موجود است.

شركت سهامی خاص صنعتی ماهیار
88 31 78 02186

شرکت سهامی خاص صنعتی ماهیار شرکت سهامی خاص صنعتی ماهیار در سال ١٣٣۶، با سرمایه گذاری بخش خصوصی تاسیس گردید. الف- بخش تولید نیرو: تولید نیرو قدیمی ترین شاخه فعالیت شرکت ماهیار است. نیروگاه های دیزلی که