اجاره بهای آپارتمان در شهرک راه آهن چقدر تمام می‌شود؟