حس دوگانه میان طرف‌های درگیر در بازار مسکن
14400_877
۱۳۹۵/۰۸/۲۲
حس دوگانه میان طرف‌های درگیر در بازار مسکن
وجود دو دستگی میان فعالان بازار مسکن درباره ارزیابی وضعیت بازار طی هفته‌های اخیر، موجب بروز یک حس دوگانه میان طرف‌های درگیر بازار اعم از طرف عرضه و واسطه‌های ملکی شده است. در حالی که گروهی اعتقاد دارن متن کامل