خروج از رکود بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی آن به یک بسته حمایتی کامل نیاز دارد
imagesل
۱۳۹۵/۰۸/۲۴
خروج از رکود بخش مسکن و صنایع پایین‌دستی آن به یک بسته حمایتی کامل نیاز دارد
به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران : مسکن همچنان در رکود است. مسکن که در رکود باشد صنایع وابسته و پایین‌دستی آن هم با مشکل مواجه می‌شوند. رکود این صنایع وابسته هم به معنای بیکار متن کامل