در تهران برداشت درستی از ظرفیت گردشگری شبانه وجود ندارد
ziste.shabane.tehran.1
۱۳۹۸/۰۸/۲۲
در تهران برداشت درستی از ظرفیت گردشگری شبانه وجود ندارد
نابلدی مدیریت شهری تهران در جلب رضایت مخالفان «زیست‌شبانه» باعث شده یک خیابان غذا در منطقه پرجمعیت پایتخت به محدوده کارگاه مترو منتقل (استتار) شود. «زیست شبانه» تجربه موفق کلان‌شهرهای دنیا است که توان متن کامل
ziste.shabane.tehran.1
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
شهردار تهران اولویت‌ها برای اجرای طرح زیست‌شبانه در مناطق پایلوت پایتخت را ارائه کند
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شورای حل اختلاف هفته گذشته موافقت خود را با زیست‌شبانه اعلام کرد و تقاضای ما از شهردار تهران این است که طی برنامه‌ای، اولویت‌ها برای اجرای طرح زیست‌ش متن کامل
ziste.shabane.tehran.1
۱۳۹۸/۰۴/۲۱
نقطه کور زیست‌پذیر کردن شبانه پایتخت و تجربه جهانی
«تهران‌گردی در شب» آن هم به شکل محدود،‌ به مانع «اختلاف‌نظر اساسی بین دولت و شهرداری» برخورد کرده است. اوایل امسال مدیریت شهری تصویب کرد در معابری از مناطق پرجمعیت تهران که استعداد «تفریح شبانه» را د متن کامل