بنیاد مستضعفان تاخیر در ساخت پلاسکو را گردن ما نیندازد
ezadi.sakhtyab
۱۳۹۷/۱۰/۱۰
بنیاد مستضعفان تاخیر در ساخت پلاسکو را گردن ما نیندازد
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه درباره برخی از تصمیمات نحوه اجرای ساختمان جدید پلاسکو از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام مغایرت شده است،‌گفت: هنوز از سوی بنیاد مستضعفان نتیجه برگزاری مساب متن کامل