ساخت ساختمان‌های سبز در هشتگرد با استفاده از تجربه آلمانی‌ها
sahrsabz1
۱۳۹۵/۰۹/۲۹
ساخت ساختمان‌های سبز در هشتگرد با استفاده از تجربه آلمانی‌ها
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخشی از مولفه‌های ساختمان‌های سبز را نور، معماری مناسب، قوام ساختمان و استفاده از مصالح استاندارد و دارای گواهینامه فنی عنوان کرد و گفت متن کامل