ساخت ساختمان‌های ایمن و باکیفیت با استفاده از ظرفیت‌ حرفه‌مندان
workers-sakhtyab
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
ساخت ساختمان‌های ایمن و باکیفیت با استفاده از ظرفیت‌ حرفه‌مندان
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام اینکه ساختمان‌ها در هر جامعه نشان‌دهنده دیدگاه مردمان و حاکمان آن دوران است بر تسری اندیشه ایران‌شهری در مسئولیت جدید خود تاکید کرد و گفت: از ظرفیت‌های متن کامل