منابع بانک‌ها به جای ساخت مال باید به سمت تولید و اشتغال برود
mall.sakhtyab
۱۳۹۷/۱۲/۲۳
منابع بانک‌ها به جای ساخت مال باید به سمت تولید و اشتغال برود
یک کارشناس حوزه کار، ساخت و ساز مال‌ها و مرکز خریدهای تجاری را به منزله کارآفرینی ندانست و گفت: منابع بانک‌ها به جای لوکس‌سازی باید به سمت تولید و اشتغال برود، چرا که تنها راه حفظ امنیت شغلی و پایداری متن کامل