دولت از ورود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن استیجاری حمایت می‌کند
house-market7
۱۳۹۸/۰۴/۲۶
دولت از ورود سرمایه‌گذاران به بازار مسکن استیجاری حمایت می‌کند
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت آمادگی دارد تا تمام امکانات قانونی خود را در اختیار افرادی بگذارد که تصمیم دارند وارد بازار نظام اجاره داری حرفه ای شوند. متن کامل