جزییات برخورد قضایی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شمال
shomal-sahel-1
۱۳۹۸/۱۰/۱۹
جزییات برخورد قضایی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شمال
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی از برخورد با ساخت‌ و سازهای غیر مجاز در سواحل شمالی کشور خبر داد و گفت: امسال برای ساخت و سازهای غیر مجاز دریایی حدود ۱۰۰ پرونده تشکیل و به مراجع ق متن کامل
shomal-sahel-1
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
پرونده یکصد ساخت و ساز غیرقانونی در حال بررسی
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که طی سال‌های گذشته با ۱۵۰ ساخت‌وساز غیر قانونی در سواحل کشور برخورد و تخریب شده است. همچنین پرونده یکصد ساخت و ساز غیرقانونی دیگر در حال متن کامل