ساخت و ساز غیرمجاز، تراشیدن کوه‌ها در لواسان
1200px-Lavasan_view
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ساخت و ساز غیرمجاز، تراشیدن کوه‌ها در لواسان
رئیس کارگروه راه و شهرسازی گفت: متأسفانه ویلاسازی، ساخت و ساز غیرمجاز، تراشیدن کوه‌ها و دست‌اندازی به منابع طبیعی و محیط زیست در لواسان شدت گرفته و مقام‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی، اقدامی جدی برای ج متن کامل
house-sakhtyab-1221
۱۳۹۸/۰۲/۲۰
تخلفات سازماندهی شده در ساخت و ساز غیر مجاز آذربایجان غربی
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: در برخورد با ساخت و سازها در حاشیه شهرها، روستاها و تصرف غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی در استان غفلت شده است. متن کامل