پرونده یکصد ساخت و ساز غیرقانونی در حال بررسی
shomal-sahel-1
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
پرونده یکصد ساخت و ساز غیرقانونی در حال بررسی
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که طی سال‌های گذشته با ۱۵۰ ساخت‌وساز غیر قانونی در سواحل کشور برخورد و تخریب شده است. همچنین پرونده یکصد ساخت و ساز غیرقانونی دیگر در حال متن کامل