شروط نامتعارف شهرداری برای صدور جواز در بافت فرسوده
sherkat-sakhtyab
۱۳۹۸/۰۷/۰۷
شش پیشنهاد رونق بخش سازندگان مسکن به معاون مسکن وزیر راه
بخش خصوصی به عنوان بدنه اصلی ساخت و ساز در حال حاضر به دلیل درگیری با چهار قانون مزاحم و اختلال در روند دریافت نقدینگی، توان لازم را برای ایجاد تعادل در بازار مسکن از دست داده است. بر این اساس سازندگا متن کامل
ghoflmaskan
۱۳۹۸/۰۱/۲۵
به دلیل بی ثباتی اقتصاد مسکن سازندگان دست به عصا راه می‌روند
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که شش فاکتور اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن کماکان به قوت باقی است، تاکید کرد: هیچ نوع ثباتی در اقتصاد مسکن وجود ندارد و به همین دلیل سازندگان با احتیاط و دست به عصا متن کامل