مالکان مکلف به ثبت مالکیت‌ در سامانه املاک و اسکان هستند
بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به سامانه ملی املاک و اسکان
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ اخبار مسکن
در حالی از سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی بر سرمایه مسکن یاد می‌شود که زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی این سامانه تعلل م متن کامل