بازآفرینی شهری در سیستان و بلوچستان اولویت دولت است
zahedan.1
۱۳۹۷/۰۷/۰۵
بازآفرینی شهری در سیستان و بلوچستان اولویت دولت است
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: سیستان و بلوچستان اولویت اول دولت در حوزه بازآفرینی شهری در راستای بهبود شرایط زندگی برای ساکنان بافت های فرسوده و حاشیه نشین اس متن کامل