رفع نقاط کور صدور پروانه
رفع نقاط کور صدور پروانه
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ اخبار شهر
مطابقت با طرح‌های بالادستی، ایمن‌سازی، اعتمادسازی، جلوگیری از فساد و رانت، رموز داشتن شهری استاندارد است که بخش مهمی از آن به سالم‌سازی روند صدور پروانه‌های ساختمانی و اتمام ساخت برمی‌گردد. متن کامل