مصوبه تعدیل سهام پدیده شاندیز ابلاغ و هفته آینده اجرا می شود
635951956999702598
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
مصوبه تعدیل سهام پدیده شاندیز ابلاغ و هفته آینده اجرا می شود
به گزارش ساخت یاب به نقل از خراسان , معاون اقتصادی وزیر کشور گفت :فرایند و شیوه نامه تعدیل سهام پدیده،  پس از تدوین و تنظیم نهایی در کمیته اجرایی ستاد تدبیر خراسان رضوی و تصویب ستاد موصوف،  امروز عصر( متن کامل