دولت باید به ارائه برنامه ای مشخص در حوزه تامین مسکن اقدام کند
139412150935075673223
۱۳۹۵/۱۰/۱۶
دولت باید به ارائه برنامه ای مشخص در حوزه تامین مسکن اقدام کند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید به ارائه برنامه ای مشخص در حوزه تامین مسکن اقدام کند، در صورتی که دولت به بازار مسکن و نیازهای آن توجه نداشته باشد، به طور حتم با انباشت نیاز مسکن مواجه خواهیم شد متن کامل