سراب دلالان برای خریداران مسکن مهر و سودجویی با فریب مردم
maskan mehr.sakhtyab
۱۳۹۸/۰۲/۰۱
سراب دلالان برای خریداران مسکن مهر و سودجویی با فریب مردم
مدیر اجرایی مسکن مهر شهر جدید پردیس از دام دلالان برای خریداران واحدهای این طرح خبر داد و گفت: سوداگران بازار مسکن واحد های در حال ساخت را در حاشیه بازار با اطلاعات غلط ، به عنوان کلید تحویل به مردم م متن کامل