مخالفان وضع موجود معاملات ملک دست به‌کار شدند
house-sakhtyab-132
۱۳۹۸/۰۶/۲۲
مخالفان وضع موجود معاملات ملک دست به‌کار شدند
انتشار آمار و مستندات وضعیت بازار مسکن در مردادماه که حکایت از افت قیمت و ریزش قابل‌توجه معاملات دارد، موجب تحرک یک جریان انحرافی در بازار مسکن شده است. این گروه که منفعت خود را در سوداگری قیمت مسکن م متن کامل
maliat-maskan-sakhtyab
۱۳۹۷/۰۸/۲۷
آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوداگران مسکن را مهار می‌کند؟
بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه امروز در کمیسیون عمران مجلس آغاز می شود؛ در صورت تصویب و ارسال این طرح به صحن علنی و تصویب نهایی ، برقرار شدن این مالیات سوداگری در مسکن را مهار می‌کند. متن کامل