نهادسازی در بخش مسکن
نهادسازی در بخش مسکن
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ اخبار مسکن
هر چند بخش مسکن کشور با سابقه هفت دهه برنامه‌ریزی، بخشی از کاستی‌های خود را مرتفع کرده است؛ با این حال، فهرست بلند مشکلات این بخش، حاکی از ساختار متصلب سیاست‌گذاری در بخش مسکن بوده و به‌تبع، نوگرایی و متن کامل