تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه برای تامین مالی مسکن
house.vam.2
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
تغییر سیاست‌های دولت در بازار سرمایه برای تامین مالی مسکن
تغییر سیاست‌های دولت یازدهم در بازار سرمایه به منظور تامین مالی مسکن در چهار محور انتشار اوراق رهنی، راه‌اندازی صندوق‌های املاک‌ومستغلات، راه‌اندازی صندوق‌های زمین‌و‌ساختمان و انتشار اوراق صکوک، تشریح متن کامل