لزوم توجه به تنوع محیطی در نظام ساخت و ساز ایران
44948
۱۳۹۵/۱۱/۲۳
لزوم توجه به تنوع محیطی در نظام ساخت و ساز ایران
سیدمحمد بهشتی می‌گوید: تخریب بافت‌های با ارزش تاریخی در کشورهای مختلف در طول تاریخ همواره وجود داشت.مهندسان از مقام تکلف مهندسی نزول اجلال کرده و متوجه باشند که همیشه به جز مضامین تکنولوژیک و سیویل، ج متن کامل